Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

 

Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

Lịch sử Hình thành và phát triển 

1. Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái sau giai đoạn giải phóng (1954 - 1978) có tên là Bệnh Viện Móng Cái.

BÁC SỸ VŨ VĂN CẨN BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THĂM BỆNH VIỆN MÓNG CÁI

BÁC SỸ VŨ VĂN CẨN BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THĂM BỆNH VIỆN NGÀY 22-6-1978

BÁC SỸ VŨ VĂN CẨN BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THĂM BỆNH VIỆN NĂM 1978

BỆNH VIỆN MÓNG CÁI NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA UBHC TỈNH VÀ LHCĐ TỈNH

BỆNH VIỆN MÓNG CÁI. NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA UBHC TỈNH VÀ LHCĐ TỈNH

2. Năm 1979 – 1993 Do ảnh Hưởng của chiến tranh biên giới, Bệnh Viện Móng Cái Chuyển lên KM 11 Huyện Hải Ninh và Lấy tên là Bệnh Viện Hải Ninh.

3. Năm 1993 – 2004 Bệnh Viện Hải Ninh lại đổi tên thành Trung Tâm Y tế Móng Cái và Huyện Hải Ninh cũng đổi tên thành Thị Xã Móng Cái.

Cán Bộ Công Nhân Viên Chức hưởng ứng tham gia tết trồng cây

4. Năm 2005 Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái được thành lập tách ra từ Trung tâm Y tế Móng Cái.

Lễ Công bố Quyết định thành lập Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái

Hội Nghị tổng kết thi đua Kết thúc năm 2006 và Phương hướng phát triển 2007

Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái tham dự Hội Thảo phòng chống HIV/AIDS Xuyên biên giới Đông Hưng Trung Quốc – Móng Cái

5. Hoạt Động của Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái 

Đại Hội chi bộ Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại Hội Công Đoàn Bệnh Viện ĐKKV  Móng Cái. Đ/c Hoàng Trọng Giang Bí thư chi bộ kiêm Giám Đốc Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái Tặng Hoa chúc Mừng Đ/c Chủ tịch Công Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012

Đại Hội chi Đoàn Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái lần thứ III nhiệm kỳ 2009 - 2012

Hội nghị Tổng kế phong trào thi đua yêu nước năm 2009 và Kỷ Niệm 55 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

Hội diễn Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam

 

 

Tin tức sự kiện

BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG BSCK I - ĐẶNG MINH THU BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG BS - KHỔNG MINH TOÀN
BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

Trưởng phòng KHTH

Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH

Phó giám đốc

BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG

Giám đốc, Thầy thuốc ưu tú

BSCK I - ĐẶNG MINH THU

Phó giám đốc

BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH

Phó giám đốc

BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG

Trưởng khoa nhi

BS - KHỔNG MINH TOÀN

Bác sĩ khoa ngoại

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh