Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Thông báo
THÔNG BÁO V/V CHĂM SÓC, THĂM HỎI BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI
THÔNG BÁO V/V CHĂM SÓC, THĂM HỎI BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI
Thông cáo báo chí về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tính đến 14h ngày 9/3
Thông cáo báo chí về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tính đến 14h ngày 9/3 Thông cáo báo chí về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tính đến 14h ngày 9/3 Với phương châm “3 trước” là: Nhận diện, chủ động phòng,...
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ    THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ   
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ SỞ Y TẾ QUẢNG NINH TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Móng Cái, ngày 26 tháng 02 năm...
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ    THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ   
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019     THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019              
TRUNG T M Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ
TRUNG T M Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ   Thực hiện Kế hoạch số 1917/KH-SYT ngày 31/7/2019...
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ     THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ   Thực hiện Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y...
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MỔ THAY THỦY TINH THỂ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MỔ THAY THỦY TINH THỂ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MỔ THAY THỦY TINH THỂ CHO NGƯỜI BỆNH MÙ LÒA LÀ NGƯỜI CAO TUỔI, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI   Để tạo điều kiện cho...
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tuyển dụng Bác sĩ: 1. Bác sĩ đa khoa chính quy (đào tạo dài hạn, 6 năm) trở lên, tốt nghiệp tại các...
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT VIÊN
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT VIÊN THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG Ttung tâm Y tế thành phố Móng Cái tuyển dụng: 1. Đối tượng, trình độ: - 02 CN Xét nghiệm y học làm việc tại khoa Xét nghiệm- 02 CN Hình ảnh Y học...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THÔNG BÁO Về việc phẫu thuật thay Thủy tinh thể tại Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái   ...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM, NGƯỜI LỚN CÓ BIỂU HIỆN MẮC BỆNH TIM
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM, NGƯỜI LỚN CÓ BIỂU HIỆN MẮC BỆNH TIM THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM, NGƯỜI LỚN CÓ BIỂU HIỆN MẮC BỆNH TIM Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có biểu hiện mắc bệnh tim được khám sàng lọc và phẫu...
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI Triển khai dịch vụ tìm vi khuẩn Hp qua hơi thở
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI Triển khai dịch vụ tìm vi khuẩn Hp qua hơi thở     Từ tháng 5 năm 2019, Khoa Xét nghiệm Trung tâm tâm Y tế thành phố Móng Cái triển khai dịch vụ tìm vi khuẩn Hp qua hơi thở, cụ thể như sau:   Công nghệ tìm vi khuẩn Hp qua hơi...
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI Về việc triển khai dịch vụ sàng lọc sơ sinh
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI Về việc triển khai dịch vụ sàng lọc sơ sinh THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI Về việc triển khai dịch vụ sàng lọc sơ sinh   Từ tháng 5 năm 2019, Khoa phụ sản – CSSKSS Trung tâm tâm Y tế thành phố Móng...
THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái
THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái Kể từ ngày 18/12/2018, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái triển khai dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện, để phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Móng Cái và các...
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ Thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế  về việc “Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên...
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NĂM 2018
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NĂM 2018 Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái nằm ở Thành phố biên giới cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, có khu Du lịch tắm biển Trà Cổ đẹp nổi tiếng và là trung tâm thương mại biên...
THÔNG BÁO: NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NĂM 2018
THÔNG BÁO: NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NĂM 2018 Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái nằm ở Thành phố biên giới cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, có khu Du lịch tắm biển Trà Cổ đẹp nổi tiếng và là trung tâm thương mại biên...
 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH BSCK I - ĐẶNG MINH THU BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG BS - KHỔNG MINH TOÀN
BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

Trưởng phòng KHTH

BSCK I - ĐẶNG MINH THU

Phó giám đốc

BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH

Phó giám đốc

BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG

Trưởng khoa nhi

BS - KHỔNG MINH TOÀN

Bác sĩ khoa ngoại

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh