Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

 

Quán triệt, triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành Y tế

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, ngày 07/3/2019, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Năm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế năm 2019.  Đồng chí Hoàng Trọng Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực tiếp quán triệt.

C:\Users\Hoang Gia\Desktop\VB ĐIỀU HÀNH CHUNG\TRUYỀN THÔNG GD-SK\6f663ed662e280bcd9f3.jpg

Đồng chí Hoàng Trọng Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực tiếp quán triệt, triển khai Năm nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành tại hội nghị

Tại hội nghị, toàn thể các đồng chí trong Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng khoa và cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đã được nghe đồng chí Hoàng Trọng Giang, Giám đốc Trung tâm y tế Thành phố Móng Cái quán triệt những nội dung, mục tiêu Năm nhiệm vụ trọng tâm của Ngành y tế Quảng Ninh.Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc gia, hướng tới chuẩn quốc tế. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quản lý, sử dụng nhân lực hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong ngành y tế. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục xây dựng cơ sở y tế “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” gắn với nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường y tế. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin gắn với thực hiện cải cách hành chính.

Đồng thời giao  nhiệm vụ cho các đồng chí trong BGĐ phụ trách từng mảng được phân công xây dựng kế hoach triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

C:\Users\Hoang Gia\Desktop\VB ĐIỀU HÀNH CHUNG\TRUYỀN THÔNG GD-SK\4ace7340e374012a5865.jpg

Quang cảnh hội nghị


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tin tức sự kiện

BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH BSCK I - ĐẶNG MINH THU BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG BS - KHỔNG MINH TOÀN
BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG

Giám đốc, Thầy thuốc ưu tú

Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH

Phó giám đốc

BSCK I - ĐẶNG MINH THU

Phó giám đốc

BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH

Phó giám đốc

BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

Trưởng phòng KHTH

BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG

Trưởng khoa nhi

BS - KHỔNG MINH TOÀN

Bác sĩ khoa ngoại

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh