Khoa KSDB – YTCC & ATTP

I. Giới thiệu chung

Tên gọi: Khoa kiểm soát dịch bệnh, Y tế công cộng và An toàn phực phẩm

II. Vị trí, chức năng nhiệm vụ:

1.Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học

2.Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng

3.Thực hiện các hoạt động phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

III. Cơ cấu tổ chức: Bao gồm 09 nhân viên (Gồm 03 bác sĩ, 03 điều dưỡng, 03 y sỹ)

BS. CKI Vi Văn Toản

Trình độ chuyên môn: CK1

Chuyên ngành: YTCC

Điện thoại: 0903470488.

Email: toanytmc@gmail.com

Chức vụ: Trưởng khoa

CN Nguyễn Kim Tiện

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng

Chuyên ngành:

Điện thoại: 0979.450650

Email: nguyenkimtien@gmail.com

Chức vụ: Phụ trách Điều dưỡng Trưởng

BS Tăng Thị Dung

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

Chuyên ngành:

Điện thoại: 038.636.1999

Email: tangdung.ttytmc@gmail.com

 

BS Nguyễn Đức Hậu

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

Chuyên ngành:

Điện thoại: 0978.155.779

Email: hauttytmcc@gmail.com

 

IV. Định hướng phát triển:

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống giám sát, cảnh báo dịch và phòng chống dịch bệnh chủ động; thiết lập hệ thống giám sát, phòng chống các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, bảo đảm đủ năng lực kiểm soát, phát hiện các đối tượng nguy cơ cao của bệnh không lây nhiễm để chủ động tư vấn, hướng dẫn điều trị dự phòng. Đảm bảo đủ khả năng dự báo các bệnh lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống.