KHOA XÉT NGHIỆM

“CHÍNH XÁC – TẬN TÂM – NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG”

 

- 2005 – 2015: Tổ Xét nghiệm – Khoa Cận lâm sàng.

- 2015 thành lập  Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện đkkv Móng Cái, tiền thân từ Tổ Xét nghiệm thuộc khoa Cận lâm sàng – Bệnh viện đkkv Móng Cái.

- Từ những năm 2005 Tổ xét nghiệm được hình thành với các kỹ thuật xét nghiệm còn sơ sài và trang thiết bị nghèo nàn (huyết học, sinh hóa bán tự động). Đến năm 2009 khoa thành lập tổ Vi sinh và đến 2010 các kỹ thuật Khí máu, đông máu được triển khai. Năm 2012 kỹ thuật chọc hút, xét nghiệm tế bào học được triển khai và đến năm 2021 là kỹ thuật sinh học phân tử. Hiện nay Khoa Xét nghiệm với đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên ngành xét nghiệm chất lượng cao(ĐH YHN, ĐHKTYTHD….) và trang thiết bị hiện đại, tự động, đã và đang triển khai được nhiều kỹ thuật hiện đại tương đương nhiều kỹ thuật xét nghiệm tuyến tỉnh: sinh học phân tử, tế bào học….và các xét nghiệm thường quy đáp ứng tốt cho khám sàng lọc và điều trị cho bệnh nhân.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.  Vị trí, chức năng:

Khoa Xét nghiệm là khoa trực thuộc Trung tâm y tế thành phố Móng Cái chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác xét nghiệm.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tổ chức hoạt động theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.

2.2. Lập kế hoạch hoạt động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các máy móc thiết bị được trang bị để nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, điều trị bệnh.

2.3. Thực hiện công tác xét nghiệm  đúng theo chỉ định của bác sĩ trong Trung tâm, đảm bảo kết quả chính xác, trả kết quả đúng thời gian quy định.

2.4.  Đề xuất việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.

2.5. Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trong công tác xét nghiệm

2.6. Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú, tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định, ghi sổ lưu theo quy định.

2.7. Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác chuyên môn.

2.8. Định kỳ chuẩn các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.

2.9. Thực hiện An toàn lao động. Xây dựng nội quy bảo hộ lao động. Thực hiện các chế độ bảo hộ lao động.

2.10. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong khoa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2.11. Thực hiện báo cáo về phòng kế hoạch tổng hợp theo quy định.

2.12. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

2.13. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 

CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT

+ Huyết học – Truyền máu;

+ Hóa sinh – Miễn dịch;

+ Vi sinh  - Sinh học phân tử;

+ Tế bào giải phẫu bệnh.

 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Đáp ứng các kỹ thuật xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán và điều trị bệnh nhân tại Trung tâm.

- Triển khai được nhiều kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu: Sinh học phân tử, xét nghiệm tế bào giải phẫu bệnh.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Về chuyên môn:

Phát triển các kỹ thuật sinh học phân tử và các giải phẫu bệnh.

2. Về đào tạo, bồi dưỡng: 

- Đào tạo CKI, Ths và đào tạo các lớp ngắn hạn chuyên khoa xét nghiệm.

3. Về nghiên cứu khoa học:

Hàng năm sẽ nghiên cứu 01 – 02 đề tài hoặc các cải tiến chuyên môn về lĩnh vực hoạt động của khoa Xét nghiệm.

4. Xây dựng thương hiệu: “ CHÍNH XÁC – TẬN TÂM – NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG”

 

 HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU VỀ KHOA: