PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG- CTXH-TTGDSK

1.Giới thiệu chung:

Tên gọi: Phòng Quản lý chất lượng – Công tác xã hội – TTGDSK

         Phòng Quản lý chất lượng – Công tác xã hội được thành lập theo quyết định số 1334/QĐ-SYT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh; là 1 trong 6 phòng chức năng của Trung tâm

         Thành tích đạt được:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành quyết định

2018

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 30/QĐ-SYT

ngày 10/01/2019

2019

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2138/QĐ-SYT

ngày 31/12/2019

 

         Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2017

Giấy khen

Quyết định số 63/QĐ-SYT ngày 18/01/2018

2018

Giấy khen

Quyết định số 30/QĐ-SYT ngày 10/01/2019

2019

Giấy khen

Quyết định số 2138/QĐ-SYT ngày 31/12/2019

         2. Vị trí, chức năng nhiệm vụ:

               Phòng Quản lý chất lượng – Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

         + Quản lý chất lượng.

         + Công tác xã hội – Truyền thông – Giáo dục sức khỏe

         + Công nghệ thông tin.

* Công tác quản lý chất lượng:

         - Hàng năm căn cứ tình hình thực tế về chất lượng khám chữa bệnh tham mưu, xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Trung tâm và trình Giám đốc phê duyệt.

         - Phối hợp với các phòng/ban giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh, BHYT…

         - Triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. Hướng dẫn các khoa phòng triển khai thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng, xây dựng thương hiệu của đơn vị. Hàng năm tổ chức thành công việc đánh giá chất lượng nội bộ của Trung tâm. Kết quả Sở Y tế đánh giá chất lượng qua các năm đều cao hơn năm trước:

         Năm 2014:

         + Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83 tiêu chí

         + Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

         + Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 190

         + Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,41

         Năm 2015:

         + Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83 tiêu chí

         + Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

         + Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 214

         + Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,78

         Năm 2016:

         + Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

         + Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

         + Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 230

         + Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,82

         Năm 2017:

         + Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

         + Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

         + Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 236

         + Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,89

         Năm 2018:

         + Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

         + Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

         + Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 236

         + Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,04

         Năm 2019:

         + Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

         + Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

         + Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 258

         + Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,15

         Năm 2020:

         + Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

         + Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

         + Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 280 (có hệ số 302)

         + Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,39

         * Công tác Công tác xã hội – Truyền thông – Giáo dục sức khỏe

         - Trong năm 2020  tổ công tác xã hội đã hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

         - Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Trung tâm đến người bệnh

           - Là đầu mối kêu gọi và tiếp nhận món quà do các nhà hảo tâm dành tặng cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái.

           - Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, đề xuất Ban Giám đốc miễn tiền viện phí và hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

         - Tăng cường công tác truyền thông trong Trung tâm và các khoa phòng, đến mọi đối tượng và bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua giao ban, họp hội đồng người bệnh  tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống ung thư... Đặc biệt tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị và xã, phường trên địa bàn.

* Công nghệ thông tin

Trong năm qua khoa khoa đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý bệnh nhân đã giảm bớt thủ tục hành chính và thuận lợi trong công tác quản lý thống kê, thanh toán viện phí và quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án, báo cáo..

-  Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị trình Giám đốc phê duyệt.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính để cải tiến chất lượng khám chữa bệnh.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng và với cơ quan của Sở Y tế, Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

- Bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị, thường xuyên cập nhật các giải pháp bảo mật cho các máy tính tại đơn vị.

- Hàng ngày gửi dữ liệu liên thông phục vụ giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với tỷ lệ 100%.

- Triển khai trang Website điện tử với giao diện mới với nhiều tính năng thông minh.

3. Về công tác tổ chức, nhân sự:

         Phòng Quản lý chất lượng – Công tác xã hội gồm 07 nhân viên. Trong đó: 01 Cử nhân Công nghệ thông tin, 02 Kĩ sư Công nghệ thông tin, 03 Cử nhân Điều dưỡng, 01 Y sĩ đa khoa.

CNĐD Trương Thị Thục

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Điều dưỡng

Điện thoại: 0989.121.521

Email: thucbvmc@gmail.com

Chức vụ: Trưởng phòng QLCL – CTXH-TTGDSK

 

4. Định hướng và phát triển:

Ứng dụng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo ISO vào công tác QLCL và các nhiệm vụ chuyên môn.