Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Phòng tổ chức hành chính quản trị

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Tiêu chí hành động:

“Đoàn kết- Chủ động- Sáng tạo- thành công vì sự phát triển Trung tâm Y tế”

                                                 

I. Nhân sự:

Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: Hoàng Linh

- TĐCM: Đại học Dược

- SĐT: 0905.366.888

Nhân viên:

-  Tổng số nhân viên: 07

1. Long Thị Chiêng

- TĐCM: Kế toán TH

2. Đỗ Thị Ngọc Oanh

- TĐCM: Văn Thư - Lưu trữ

3. Đặng Thị Ninh

- TĐCM: Tạp vụ

4. Khúc Tiến Dung

- TĐCM: CĐ Điện lạnh

5. Nguyễn Ngọc Chương

- TĐCM: Lái xe

6. Nguyễn Văn Lượng

- TĐCM: Lái xe

7. Bùi Duy Mùi

- TĐCM: Lái xe

Tập thể phòng Tổ chức- Hành chính

II. Chức năng – nhiệm vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính là đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chính như sau:

1. Quản lý và sử dụng viên chức và người lao động; đào tạo, bồi dưỡng; các chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

III. Kết quả hoạt động:

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm Y tế, với tiêu chí hành động: “Đoàn kết - Chủ động- Sáng tạo - thành công vì sự phát triển Trung tâm Y tế”, tập thể phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu cho Ban Giám đốc và tổ chức thực hiện đạt được các kết quả chính như sau:

1. Lập kế hoạch tổ chức bộ máy và biên chế, quy hoạch và đào tạo cán bộ; tuyển dụng nhân lực phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Hoàn tất hồ sơ về hợp đồng, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, nâng bậc lương, xếp chuyển chức danh nghề nghiệp, đánh giá phân loại, thi đua khen thưởng, kỉ luật, thống kê báo cáo lao động và quản lý hồ sơ cán bộ theo đúng yêu cầu và thời gian qui định. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm Y tế.

2. Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi, đến, bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Y tế theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, công nghệ thông tin của Trung tâm Y tế.

3. Triển khai thực hiện tốt: “Quy tắc ứng xử”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “ Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ” và  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sạch và xử lí nước thải. Xây dựng môi trường Trung tâm Y tế “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp”.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo công tác an ninh- trật tự, phòng chống cháy nổ, đơn vị đạt chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự” và “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

6. Thực hiện kịp thời công tác vận chuyển bệnh cấp cứu và phục vụ công tác; Phối hợp đảm bảo các điều kiện tổ chức các Hội nghị, lễ, hoạt động phong trào của đơn vị.

 

                          


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC. TRƯỞNG PHÒNG KHTH TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHÓ PHÒNG TCHC TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM TRƯỞNG KHOA NHI TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM
GIÁM ĐỐC

 THS.BS ĐOÀN NGỌC THỦY

PHÓ GIÁM ĐỐC

  BS.CK I - ĐẶNG MINH THU  

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK I - DƯƠNG QUỐC NINH  

PHÓ GIÁM ĐỐC.

BS.CKI HOÀNG LƯU LAN ANH

TRƯỞNG PHÒNG KHTH

BS LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH

CN TRƯƠNG THỊ THỤC

PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CN PHẠM THỊ LƯU

PHÓ PHÒNG TCHC

DS HOÀNG LINH

TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP

BS.CKI VI VĂN TOẢN  

TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN

BS.CKI NGUYỄN NGỌC MINH  

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

CKI.KTYH NGUYỄN THỊ CHÍN  

TRƯỞNG KHOA NHI

BS.CKI ĐỖ TRƯỜNG GIANG

TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM

BS.CKI LÊ NGỌC ĐẠM  

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh