Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Phòng y tá điều dưỡng

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Trưởng Phòng:

Phó Phòng

 NGÔ KIM HỒNG

  • Thành viên phòng: 02

II. CHỨC NĂNG:

  - Phòng điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.

  - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện của y tá và điều dưỡng..

III. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

2. Đôn đốc, kiểm tra Y tá (Điều dưỡng), Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.

3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Y tá (Điều dưỡng), Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho Y tá (Điều dưỡng), Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý trước khi tuyển dụng.

4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ bố trí và điều động Y tá (Điều dưỡng), Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lí.

7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

8. Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

IV. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

 - Hỗ trợ, tập huấn cho điều dưỡng - Nữ hộ sinh - Kỹ thuật viên những kiến thức mới và kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh.

- Đã xây dựng quy trình chăm sóc người bệnh ứng dụng tại các khoa/phòng.

- Sinh hoạt hội đồng người bệnh đều đặn, lắng nghe ý kiến của người bệnh và thân nhân người bệnh, chấn chỉnh về thái độ tiếp xúc phục vụ chuyên môn đối với nhân viên y tế trong theo dõi chăm sóc người bệnh.

- Tiếp tục duy trì bình phiếu chăm sóc người bệnh cho các khoa lồng ghép sinh hoạt chuyên môn tại các khoa theo lịch mỗi tuần.

- Tiếp tục kiểm tra định kỳ hằng tuần về sổ sách quản lý, hồ sơ bệnh án của các điều dưỡng trưởng khoa.

- Điều dưỡng - Nữ hộ sinh thực hiện đúng quy trình chăm sóc người bệnh theo quy định của bộ y tế.

- Tổ chức đi buồng bệnh của các điều dưỡng trưởng khoa đúng quy định.

V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

- Tránh sai sót trong công tác chăm sóc người bệnh.

- Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của bộ y tế quy định và xây dựng hình ảnh nhân viên bệnh viện Đa Khoa khu Vực Móng Cái theo 5 tiêu chí đã quy định.

- Nghiên cứu khoa học về Điều dưỡng.

Tác giả bài viết: Ngô Kim Hồng

Nguồn tin: Thông tin khoa phòng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC. TRƯỞNG PHÒNG KHTH TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHÓ PHÒNG TCHC TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM TRƯỞNG KHOA NHI TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM
GIÁM ĐỐC

 THS.BS ĐOÀN NGỌC THỦY

PHÓ GIÁM ĐỐC

  BS.CK I - ĐẶNG MINH THU  

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK I - DƯƠNG QUỐC NINH  

PHÓ GIÁM ĐỐC.

BS.CKI HOÀNG LƯU LAN ANH

TRƯỞNG PHÒNG KHTH

BS LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH

CN TRƯƠNG THỊ THỤC

PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CN PHẠM THỊ LƯU

PHÓ PHÒNG TCHC

DS HOÀNG LINH

TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP

BS.CKI VI VĂN TOẢN  

TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN

BS.CKI NGUYỄN NGỌC MINH  

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

CKI.KTYH NGUYỄN THỊ CHÍN  

TRƯỞNG KHOA NHI

BS.CKI ĐỖ TRƯỜNG GIANG

TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM

BS.CKI LÊ NGỌC ĐẠM  

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh