Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Phòng QLCL & CTXH

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được thành lập từ năm 1954 với tên gọi ban đầu là Bệnh viện Móng Cái. Từ đó đến nay, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được Trung tâm đặt lên hàng đầu. Trung tâm đã được quan tâm đầu tư nhiều cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ nhân viên, triển khai các kỹ thuật mới... nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống.

Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

Phòng Quản lý chất lượng – Công tác xã hội được thành lập theo quyết định số 1334 ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh; là 1 trong 6 phòng chức năng của Trung tâm.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

1. Trưởng Phòng

CN Trương Thị Thục

2. Nhân viên

QLCLCTXH1

 

Phòng Quản lý chất lượng – Công tác xã hội gồm 05 nhân viên.

Trong đó: 01 bác sĩ, 01 CN CNTT, 01 KS CNTT, 01 CN ĐD, 01 YSĐK.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐAT ĐƯỢC

1.  Quản lý chất lượng:

Phòng đã triển khai và hoàn thành một số công tác, cụ thể như sau:

- Hàng năm xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Trung tâm và trình Giám đốc phê duyệt.

- Phối hợp với các phòng/ban giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh, liên quan đến BHYT…

- Triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. Hàng năm tổ chức thành công việc đánh giá chất lượng nội bộ của Trung tâm. Kết quả Sở Y tế đánh giá chất lượng qua các năm đều cao hơn năm trước:

Năm 2014:

+ Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83 tiêu chí

+ Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

+ Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 190

+ Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,41

Năm 2015:

+ Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83 tiêu chí

+ Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

+ Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 214

+ Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,78

Năm 2016:

+ Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

+ Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

+ Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 230

+ Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,85

2. Công tác xã hội

          - Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

          - Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Trung tâm đến người bệnh

- Phòng đã kết hợp với Chùa Xã Tắc và Chùa Xuân Lan phát cơm chay miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh vào ngày 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng.

          - Kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm tài trợ tiền viện phí, tiền ăn cho người bệnh nghèo nằm viện điều trị tại trung tâm với số tiền: 18.500.000 đ.

          - Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, đề xuất Ban Giám đốc miễn tiền viện phí và hỗ trợ tiền ăn với số tiền gần 5.000.000đ.

3. Công nghệ thông tin

-  Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng và với cơ quan của Sở Y tế, Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

- Bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

- Hàng ngày gửi dữ liệu liên thông phục vụ giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với tỷ lệ 100%.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC. TRƯỞNG PHÒNG KHTH TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHÓ PHÒNG TCHC TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM TRƯỞNG KHOA NHI TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM
GIÁM ĐỐC

 THS.BS ĐOÀN NGỌC THỦY

PHÓ GIÁM ĐỐC

  BS.CK I - ĐẶNG MINH THU  

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK I - DƯƠNG QUỐC NINH  

PHÓ GIÁM ĐỐC.

BS.CKI HOÀNG LƯU LAN ANH

TRƯỞNG PHÒNG KHTH

BS LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH

CN TRƯƠNG THỊ THỤC

PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CN PHẠM THỊ LƯU

PHÓ PHÒNG TCHC

DS HOÀNG LINH

TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP

BS.CKI VI VĂN TOẢN  

TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN

BS.CKI NGUYỄN NGỌC MINH  

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

CKI.KTYH NGUYỄN THỊ CHÍN  

TRƯỞNG KHOA NHI

BS.CKI ĐỖ TRƯỜNG GIANG

TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM

BS.CKI LÊ NGỌC ĐẠM  

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh