Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Khoa Dược

 GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC

FullSizeRender 1

1. Tên khoa: Khoa Dược (FACULTY OF PHARMACY).
2. Liên hệ điện thoại:(02033.887.680)

3. Lịch sử phát triển khoa:

 Cùng với sự ra đời của bệnh viện, Khoa Dược đã có mặt để cung ứng thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao. Thời kỳ chiến tranh, khoa Dược đã là bộ phận pha huyết thanh pha chế nhiều loại thuốc khi đất nước còn gặp khó khăn, thiếu thốn thuốc phục vụ bệnh nhân.
4. Chức năng nhiệm vụ:

     4.1 Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng.
     4.2 Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác
     4.3 Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
     4.4 Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
    4.5 Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược.
    4.6 Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
    4.7 Nghiên cứu khoa học và đào tạo.
    4.8 Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
5. Tổ chức nhân sự:.
      5.1 Số lượng cán bộ trong khoa:
      Tổng số : 09              
      Dược sĩ CKI: 01
      Dược sĩ đại học:   01
      Dược sĩ trung học:  06
      Ks trang thiết bị:   01
6. Thành tựu

Hiện nay, với vai trò là một khoa Dược trong Trung tâm y tế tuyến tỉnh , Khoa Dược luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban lãnh đạo Trung tâm y tế giao cho: Đảm bảo cung ứng thuốc, hoá chất theo nhu cầu của Trung tâm y tế. Đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị của Trung tâm y tế, làm tham mưu cho Giám đốc trong việc mua thuốc, hoá chất và thuốc thử. Phát triển công tác thông tin thuốc và dược lâm sàng trong Trung tâm y tế. Từ cơ sở này, Khoa Dược đã góp phần quan trọng vào việc sử dụng thuốc trong Trung tâm y tế an toàn hợp lý, hiệu quả.


7.  Định hướng phát triển

- Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế.

- Phát triển công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc.

- Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa.


Tin cũ hơn:

 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC. TRƯỞNG PHÒNG KHTH TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHÓ PHÒNG TCHC TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM TRƯỞNG KHOA NHI TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM
GIÁM ĐỐC

 THS.BS ĐOÀN NGỌC THỦY

PHÓ GIÁM ĐỐC

  BS.CK I - ĐẶNG MINH THU  

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK I - DƯƠNG QUỐC NINH  

PHÓ GIÁM ĐỐC.

BS.CKI HOÀNG LƯU LAN ANH

TRƯỞNG PHÒNG KHTH

BS LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH

CN TRƯƠNG THỊ THỤC

PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CN PHẠM THỊ LƯU

PHÓ PHÒNG TCHC

DS HOÀNG LINH

TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP

BS.CKI VI VĂN TOẢN  

TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN

BS.CKI NGUYỄN NGỌC MINH  

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

CKI.KTYH NGUYỄN THỊ CHÍN  

TRƯỞNG KHOA NHI

BS.CKI ĐỖ TRƯỜNG GIANG

TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM

BS.CKI LÊ NGỌC ĐẠM  

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh