Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Thông báo
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN DỤNG 2020 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN DỤNG 2020 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI Nội dung ôn tập thi tuyển dụng 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái Liên kết tải file: Nội dung ôn tập.
QUY TRÌNH THI TUYỂN NHÂN LỰC NĂM 2020 VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP
QUY TRÌNH THI TUYỂN NHÂN LỰC NĂM 2020 VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP   Đường dẫn tải file: Nội dung ôn tập.
Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển Hợp đồng lao động năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái
Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển Hợp đồng lao động năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG (ĐIỀU DƯỠNG - KTV) 2020
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG (ĐIỀU DƯỠNG - KTV) 2020 THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG   Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tuyển dụng: 1. Đối tượng, trình độ:  Đại học kỹ thuật Hình ảnh Y học: 01  * Cao đẳng kỹ thuật Hình ảnh...
Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020
Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020, cụ thể như sau: Trung tâm Y tế...
Quyết định về việc kiện toàn Quy định phân công nhiệm vụ, công tác trong Ban giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái năm 2020
Quyết định về việc kiện toàn Quy định phân công nhiệm vụ, công tác trong Ban giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái năm 2020 Quyết định về việc kiện toàn Quy định phân công nhiệm vụ, công tác trong Ban giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái năm 2020
THÔNG BÁO V/V CHĂM SÓC, THĂM HỎI BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI
THÔNG BÁO V/V CHĂM SÓC, THĂM HỎI BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ  TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
   THÔNG BÁO  VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ    THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ   
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
THÔNG BÁO  THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ SỞ Y TẾ QUẢNG NINH TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Móng Cái, ngày 26 tháng 02 năm...
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ    THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ   
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019     THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019              
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
THÔNG BÁO  THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH   THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ     THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ   Thực hiện Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y...
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MỔ THAY THỦY TINH THỂ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
THÔNG BÁO  TRIỂN KHAI MỔ THAY THỦY TINH THỂ  TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MỔ THAY THỦY TINH THỂ CHO NGƯỜI BỆNH MÙ LÒA LÀ NGƯỜI CAO TUỔI, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI   Để tạo điều kiện cho...
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG BÁC SĨ Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tuyển dụng Bác sĩ: 1. Bác sĩ đa khoa chính quy (đào tạo dài hạn, 6 năm) trở lên, tốt nghiệp tại các...
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT VIÊN
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT VIÊN THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG Ttung tâm Y tế thành phố Móng Cái tuyển dụng: 1. Đối tượng, trình độ: - 02 CN Xét nghiệm y học làm việc tại khoa Xét nghiệm- 02 CN Hình ảnh Y học...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THÔNG BÁO Về việc phẫu thuật thay Thủy tinh thể tại Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái   ...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM, NGƯỜI LỚN CÓ BIỂU HIỆN MẮC BỆNH TIM
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM, NGƯỜI LỚN CÓ BIỂU HIỆN MẮC BỆNH TIM THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM, NGƯỜI LỚN CÓ BIỂU HIỆN MẮC BỆNH TIM Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có biểu hiện mắc bệnh tim được khám sàng lọc và phẫu...
THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái
THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện  của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái Kể từ ngày 18/12/2018, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái triển khai dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện, để phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Móng Cái và các...
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ Thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế  về việc “Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên...
 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC. TRƯỞNG PHÒNG KHTH TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHÓ PHÒNG TCHC TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM TRƯỞNG KHOA NHI TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM
GIÁM ĐỐC

 THS.BS ĐOÀN NGỌC THỦY

PHÓ GIÁM ĐỐC

  BS.CK I - ĐẶNG MINH THU  

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK I - DƯƠNG QUỐC NINH  

PHÓ GIÁM ĐỐC.

BS.CKI HOÀNG LƯU LAN ANH

TRƯỞNG PHÒNG KHTH

BS LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH

CN TRƯƠNG THỊ THỤC

PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CN PHẠM THỊ LƯU

PHÓ PHÒNG TCHC

DS HOÀNG LINH

TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP

BS.CKI VI VĂN TOẢN  

TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN

BS.CKI NGUYỄN NGỌC MINH  

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

CKI.KTYH NGUYỄN THỊ CHÍN  

TRƯỞNG KHOA NHI

BS.CKI ĐỖ TRƯỜNG GIANG

TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM

BS.CKI LÊ NGỌC ĐẠM  

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh