Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Thông tin thầu

THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ    THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ   
THÔNG BÁO KẾ QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 01 NĂM 2019
THÔNG BÁO KẾ QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 01 NĂM 2019 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do -Hạnh phúc TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI Số: 356/TTYT-TB Móng Cái, ngày 10 tháng 05 năm...
Mời thầu bảo vệ
Mời thầu bảo vệ
Mời thầu vệ sinh năm 2019
Mời thầu vệ sinh năm 2019
Thông báo KQDT-G1-VTTH-MC
Thông báo KQDT-G1-VTTH-MC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do -Hạnh phúc TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI Số: 258 /TTYT-TB Móng Cái, ngày  02 tháng 5...
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU Mẫu 7 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu) Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Tên bên mời thầu:Trung tâm y tế thành phố Móng...
Niêm yết việc thông báo đấu giá tài sản
Niêm yết việc thông báo đấu giá tài sản
Thông báo mời thầu vệ sinh
Thông báo mời thầu vệ sinh Mẫu 7 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu) Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tên bên mời thầu:Trung tâm y tế thành phố Móng Cái Địa...
Thông báo mời thầu bào vệ
Thông báo mời thầu bào vệ Mẫu 7 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu) Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tên bên mời thầu:Trung tâm y tế thành phố Móng Cái Địa...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
THÔNG BÁO MỜI THẦU Mẫu 7 THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu) Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tên bên mời thầu: Trung tâm y tế thành phố Móng Cái Địa chỉ: Đường Tuệ...
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư     Tên bên mời thầu:Trung tâm y tế thành phố Móng Cái     Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – Phường Ninh Dương – TP....
Thông báo mời thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ Bệnh viện năm 2015
Thông báo mời thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ Bệnh viện năm 2015 THÔNG BÁO MỜI THẦU   A. Thông tin chung :1. Tên cơ quan : Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.            - Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - P.Ninh Dương - TP....

 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC. TRƯỞNG PHÒNG KHTH TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHÓ PHÒNG TCHC TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM TRƯỞNG KHOA NHI TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM
GIÁM ĐỐC

 THS.BS ĐOÀN NGỌC THỦY

PHÓ GIÁM ĐỐC

  BS.CK I - ĐẶNG MINH THU  

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK I - DƯƠNG QUỐC NINH  

PHÓ GIÁM ĐỐC.

BS.CKI HOÀNG LƯU LAN ANH

TRƯỞNG PHÒNG KHTH

BS LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH

CN TRƯƠNG THỊ THỤC

PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CN PHẠM THỊ LƯU

PHÓ PHÒNG TCHC

DS HOÀNG LINH

TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP

BS.CKI VI VĂN TOẢN  

TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN

BS.CKI NGUYỄN NGỌC MINH  

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

CKI.KTYH NGUYỄN THỊ CHÍN  

TRƯỞNG KHOA NHI

BS.CKI ĐỖ TRƯỜNG GIANG

TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM

BS.CKI LÊ NGỌC ĐẠM  

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh