Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI 

 

 

VĂN BẢN SỐ

NGÀY BAN  HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

18/2019/TT-BYT 17/7/2019 Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP)  trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
17/2019/TT-BYT 17/7/2019 Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
16/2019/TT-BYT 12/7/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A  để bổ sung vào dầu thực vật

15/2019/TT-BYT

11/7/2019

Quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

12/2019/TT-BYT 28/6/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành , liên tịch ban hành

  9/2019/TT-BYT 

10/06/2019

Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

06/2019/TT-BYT 

28/03/2019 

Quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần 

03/2019/TT-BYT

28/03/2019 

Thông tư số 03/2019/TT-BYT ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

02/2019/TT-BYT

21/03/2019 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc

01/2019/TT-BYT

01/03/2019 

Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền 

02/2019/TT-BNV 

24/01/2019

Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 

01/2019/TT-BNV 

24/01/2019

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

49/2018/TT-BYT 

28/12/2018  

Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

47/2018/TT-BYT 

28/12/2018  

Quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền

46/2018/TT-BYT 

28/12/2018  

Quy định hồ sơ bệnh án điện tử

44/2018/TT-BYT 

28/12/2018  

Quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược

43/2018/TT-BYT 

26/12/2018  

Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

42/2018/TT-BYT 

26/12/2018  

Quy định đào tao bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

40/2018/TT-BYT 

07/12/2018 

Quy định về quản lý mẫu bện phẩm bện truyền nhiễm

39/2018/TT-BYT 

30/11/2018 

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

38/2018/TT-BYT 

30/11/2018 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế

36/2018/TT-BYT 

22/11/2018

Quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

34/2018/TT-BYT 

12/11/2018 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

31/2018/TT-BYT 

30/10/2018 

Quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh

30/2018/TT-BYT 

30/10/2018 

Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

28/2018/TT-BYT 

26/10/2018

Quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế

35/2016/TT-BYT

28/9/2016

Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế


 

 

 


Tin mới hơn:

 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC. TRƯỞNG PHÒNG KHTH TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHÓ PHÒNG TCHC TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM TRƯỞNG KHOA NHI TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM
GIÁM ĐỐC

 THS.BS ĐOÀN NGỌC THỦY

PHÓ GIÁM ĐỐC

  BS.CK I - ĐẶNG MINH THU  

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK I - DƯƠNG QUỐC NINH  

PHÓ GIÁM ĐỐC.

BS.CKI HOÀNG LƯU LAN ANH

TRƯỞNG PHÒNG KHTH

BS LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH

CN TRƯƠNG THỊ THỤC

PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CN PHẠM THỊ LƯU

PHÓ PHÒNG TCHC

DS HOÀNG LINH

TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP

BS.CKI VI VĂN TOẢN  

TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN

BS.CKI NGUYỄN NGỌC MINH  

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

CKI.KTYH NGUYỄN THỊ CHÍN  

TRƯỞNG KHOA NHI

BS.CKI ĐỖ TRƯỜNG GIANG

TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM

BS.CKI LÊ NGỌC ĐẠM  

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh