Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Quy trình khám bệnh
Quy trình khám chữa bệnh

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

CHO KHÁCH HÀNG CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

 

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

- Khách hàng rút số đăng ký tại cây rút số tự động, và ngồi chờ đợi nhân viên đăng ký khám gọi đến lượt theo thứ tự rút số và nhận phiếu khám, sổ khám bệnh.

BƯỚC 2: KHÁM BỆNH

- Sau khi đăng ký khám, Khách hàng sẽ được phân vào các phòng khám chuyên khoa. Khác hàng đến phòng khám theo chuyên khoa của mình và chờ nhân viên y tế gọi vào khám theo thứ tự.

- Khi vào khám Bác sỹ khám bệnh sẽ tư vấn và ra chỉ định cận lâm sàng cần thiết.

BƯỚC 3: LÀM XÉT NGHIỆM CHỤP XQUANG, SIÊU ÂM

- Khi được bác sĩ chỉ định làm các cận lâm sàng, khách hàng làm theo thứ tự

+ Nếu chỉ có xét nghiệm đơn thuần: Khách hàng đến Phòng lấy mẫu xét nghiệm để lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm.

+ Nếu chỉ có siêu âm, xquang, điện tim, điện não, nội soi tiêu hóa: khách hàng đến khoa Chẩn đoán hình ảnh Thăm dò chức năng để thực hiện.

+ Nếu có cả xét nghiệm và siêu âm, xquang, điện tim, điện não, nội soi tiêu hóa: Khách hàng đến Phòng lấy mẫu xét nghiệm để lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm. Sau đó, khách hàng đến khoa Chẩn đoán hình ảnh Thăm dò chức năng để làm Xquang, siêu âm, …

BƯỚC 4: KẾT LUẬN

- Khi có đủ các kết quả cận lâm sàng, khách hàng trở về phòng khám ban đầu để được Bác sỹ khám bệnh kết luận và tư vấn.

BƯỚC 5: HOÀN TẤT THỦ TỤC KHÁM BỆNH

- Nếu Bác sỹ chỉ định điều trị ngoại trú: Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc => Khách hàng thanh toán tiền tại quầy thu viện phí theo quy định => Lĩnh thuốc tại quầy phát thuốc BHYT => Nhận lại thẻ BHYT tại quầy đăng ký khám bệnh.

- Nếu bác sỹ chỉ định nhập viện điều trị: Nhân viên y tế làm thủ tục nhập viện => Khách hàng tạm ứng tiền viện phí theo quy định

- Nêu bác sỹ chỉ định chuyển tuyến trên điều trị => khách hàng thanh toán tiền tại quầy thu viện phí theo quy định => đóng dấu giấy chuyển viện tại phòng hành chính (tầng 1 khu nhà A) => khách hàng nhận lại thẻ BHYT tại quầy đăng ký khám bệnh.

 

 

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

 

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

- Khách hàng rút số đăng ký tại cây rút số tự động, và ngồi chờ đợi nhân viên đăng ký khám gọi đến lượt theo thứ tự rút số và nhận phiếu khám, sổ khám bệnh.

BƯỚC 2: KHÁM BỆNH

- Sau khi đăng ký khám, Khách hàng sẽ được phân vào các phòng khám chuyên khoa. Khác hàng đến phòng khám theo chuyên khoa của mình và chờ nhân viên y tế gọi vào khám theo thứ tự.

- Khi vào khám Bác sỹ khám bệnh sẽ tư vấn và ra chỉ định cận lâm sàng cần thiết.

BƯỚC 3: THANH TOÁN VIỆN PHÍ

- Khách hàng đến quầy thu viện phí để thanh toán tiền xét nghiệm, cận lâm sàng.

BƯỚC 4: LÀM XÉT NGHIỆM CHỤP XQUANG, SIÊU ÂM

- Khi được bác sĩ chỉ định làm các cận lâm sàng, khách hàng làm theo thứ tự sau:

+ Nếu chỉ có xét nghiệm đơn thuần: Khách hàng đến Phòng lấy mẫu xét nghiệm để lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm.

+ Nếu chỉ có siêu âm, xquang, điện tim, điện não, nội soi tiêu hóa: khách hàng đến khoa Chẩn đoán hình ảnh Thăm dò chức năng để thực hiện.

+ Nếu có cả xét nghiệm và siêu âm, xquang, điện tim, điện não, nội soi tiêu hóa: Khách hàng đến Phòng lấy mẫu xét nghiệm để lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm. Sau đó, khách hàng đến khoa Chẩn đoán hình ảnh Thăm dò chức năng để làm Xquang, siêu âm, …

BƯỚC 5: KẾT LUẬN

- Khi có đủ các kết quả cận lâm sàng, khách hàng trở về phòng khám ban đầu để được Bác sỹ khám bệnh kết luận và tư vấn.

BƯỚC 6: HOÀN TẤT THỦ TỤC KHÁM BỆNH

- Nếu Bác sỹ chỉ định điều trị ngoại trú: Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc => Khách hàng mua thuốc tại quầy thuốc.

- Nếu bác sỹ chỉ định nhập viện điều trị: Nhân viên y tế làm thủ tục nhập viện => Khách hàng tạm ứng tiền viện phí theo quy định

- Nêu bác sỹ chỉ định chuyển tuyến trên điều trị => Nhân viên y tế làm giấy chuyển viện theo quy định => đóng dấu giấy chuyển viện tại phòng hành chính (tầng 1 khu nhà A).

 


 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC. TRƯỞNG PHÒNG KHTH TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHÓ PHÒNG TCHC TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM TRƯỞNG KHOA NHI TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM
GIÁM ĐỐC

 THS.BS ĐOÀN NGỌC THỦY

PHÓ GIÁM ĐỐC

  BS.CK I - ĐẶNG MINH THU  

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK I - DƯƠNG QUỐC NINH  

PHÓ GIÁM ĐỐC.

BS.CKI HOÀNG LƯU LAN ANH

TRƯỞNG PHÒNG KHTH

BS LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

TRƯỞNG PHÒNG QLCL&CTXH

CN TRƯƠNG THỊ THỤC

PHÓ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CN PHẠM THỊ LƯU

PHÓ PHÒNG TCHC

DS HOÀNG LINH

TRƯỞNG KHOA KSDB - ATTP

BS.CKI VI VĂN TOẢN  

TRƯỞNG KHOA CDHA-TDCN

BS.CKI NGUYỄN NGỌC MINH  

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

CKI.KTYH NGUYỄN THỊ CHÍN  

TRƯỞNG KHOA NHI

BS.CKI ĐỖ TRƯỜNG GIANG

TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM

BS.CKI LÊ NGỌC ĐẠM  

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh