Lịch công tác trung tâm y tế thành phố Móng Cái

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
Thứ 4, ngày 20/01/2021
Trung tâm Y tế Móng Cái
Lịch tuần
Lịch tháng
Lịch trong tuần