8 - Thủ tục Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh (TTYT/08/2017- TTHC)

 Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho Khoa Phụ Sản Trung tâm Y tế ( nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu).

Bước 2: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Khoa Phụ Sản Trung tâm Y tế phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận giấy chứng sinh cho trẻ tại Khoa Phụ Sản Trung tâm Y tế.

 Cách thức thực hiện

 

- Đến trực tiếp tại khoa Sản, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

- Thông qua hệ thống bưu chính ( Gửi về Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

 Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại phụ lục 03- Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (Đơn không cần xác nhận của tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn)

2. Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn: Đối với trường hợp nhần lẫn Họ tên mẹ hoặc người nuôi dưỡng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khầu thường trú, số chứng minh thư nhân dân, dân tộc thì gửi kèm bản phô tô chứng minh thư nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu); đối với trường hợp nhầm lẫn về nơi đăng ký  tạm trú thì kèm theo xác nhận của công an khu vực về nơi đăng ký tạm trú.

II. Số lượng hồ sơ: 01bộ

 Thời hạn giải quyết

 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Bố, mẹ hoặc người thân của trẻ

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Khoa Phụ Sản, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Giấy chứng sinh

  Lệ phí

 

Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Phụ lục 03: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1.  Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

2. Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3. Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh