Từ ngày 01/01/2021, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.