KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên gọi: Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu

Giới thiệu chung:    Thực hiện chiến lược phát triển của bệnh viện, ngày 29 tháng 7 năm 2007 Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu được thành lập. Khoa được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, thực hiện chức năng nhiệm vụ quan trọng thứ 2 của bệnh viện là khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng và các tỉnh lân cận.

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phối hợp cùng các khoa, phòng trong bệnh viện thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân.

- Khám, chẩn đoán, điều trị cho các bệnh nhân nội trú.

- Khám chữa bệnh ngoại trú, kết hợp với các chuyên khoa của bênh viện tổ chức khám, tư vấn chuyên khoa

- Khám sức khỏe định kì, khám sức khỏe tuyển dụng lao động cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

- Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến theo quy định của bệnh viện.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC: Bao gồm 7 nhân viên (Gồm 02 bác sĩ, 05 điều dưỡng...)

BS.CKI Lê Ngọc Đạm                

 - Chuyên ngành: BS Chuyên khoa I

- Chuyên khoa: Nhi

- Điện thoại: 0903235508   

- Email: khoayeucauttytmc@gmail.com

- Chức vụ: Phụ trách khoa

 

BS Hoàng Hà Chinh                 

- Chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa

- Điện thoại: 0963313345.   

- Email: hoanghachinh10091987@gmail.com

 

ĐD Tạ Thị Huế                

- Chuyên ngành : Điều Dưỡng đa khoa

- Điện thoại: 0336.138.238.  

- Email:tatihuebg@gmail.com.

- Chức vụ: Điều dưỡng trưởng

 

 

 

IV. Định hướng phát triển: 

Tiếp tục phát huy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở cả 2 bộ phận Phòng khám và khu Điều trị nội trú. Giới thiệu,quảng bá thương hiệu của Khoa và Trung tâm thu hút nguồn bệnh nhân.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học,có kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong khoa, đào tạo thế hệ kế tiếp.