KHOA RĂNG HÀM MẶT – MẮT – TAI MŨI HỌNG

 

  Khoa thành lập Từ tháng 05 năm 2006 với 3 chuyên khoa hợp nhất: Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt, đã khám điều trị, phẫu thuật thành công cho rất nhiều bệnh nhân, phẫu thuật Mộng, Quặm, phaco, Cắt A- Nạo VA, Mũi xoang. Phẫu thuật răng hàm mặt. Lúc đầu thành lập khoa chỉ có 6 bác sỹ và03 điều dưỡng.  Hiện nay là 05 bác sĩ,04 điều dưỡng, KTV.

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.  Vị trí, chức năng:

Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo phân khoa. Khoa Răng hàm mặt- Mắt- Tai mũi họng có chức năng cung cấp các kỹ thuật y tế đã được Sở Y tế phê duyệt điều trị cho bệnh nhân nội trú tại khoa và các dịch vụ y tế khác theo quy định của Pháp luật.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.

2.2. Tổ chức và chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt công tác thăm khám các bệnh về Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng. Chăm sóc sau mổ tại khoa.

2.3. Tổ chức tốt phẫu thuật các bệnh về Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng được Sở Y tế phê duyệt theo đúng quy chế công tác khoa Liên chuyên khoa.  

2.4. Tham gia tuyên truyền các bệnh về Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng tại khoa và tại cộng đồng.

2.5. Tổ chức khám và điều trị bệnh lý chuyên khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng theo phân cấp và triển khai phẫu thuật các bệnh lý theo danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt.

2.6. Căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của khoa.

2.7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

2.8. Thực hiện đào tạo liên tục cho nhân viên trong khoa và nhân viên các Trạm Y tế khi được giao nhiệm vụ để nâng cao năng lực chuyên môn. Thực hiện giảng dạy cho sinh viên các trường y gửi về và hướng dẫn thực hành cho người xin thực hành theo phân cấp của Sở Y tế bao gồm: Bác sĩ đa khoa, điều dưỡng đại học, cao đẳng, trung học. Nhận xét, xác nhận quá trình thực cho người được hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh.

2.9.  Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa ở cấp Tỉnh và cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu các đề tài về chuyên ngành Răng hàm mặt- Mắt- Tai mũi họng. Tham gia với các trạm y tế triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

2.10. Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác phòng bệnh, phòng dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.

2.11.  Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang  thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về thu viện phí và các dịch vụ khác đối với người bệnh điều trị tại khoa. Tăng cường tiết kiệm, tránh lãng phí tạo thêm nguồn kinh phí cho Trung tâm từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, dịch vụ tự nguyện, theo yêu cầu của người bệnh. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.

2.12.  Thực hiện quản lý người làm việc tại khoa về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của khoa và toàn Trung tâm.

2.13. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 

CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT

Hiện khoa đã làm

+ Mắt mổ trung phẫu xử trí chấn thương và điều trị nội khoa.

  + TMH: cắt Amydal- nạo VA.đặt ống thông khí , Cắt thăng lưỡi, chỉnh chấn thương mũi.

+ RHM: Điều trị nội nha- mổ chấn thương hàm mặt- làm thẩm mỹ răng     

 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

  + Mắt:  Triển khai kỹ thuật Mộng , quặm, Phaco, sụp mi , cắt U thông thường, khâu thẩm mỹ phục hồi mi do chấn thương .

  + Tai mũi họng: triển khai kỹ thuật mới cắt Amydal- nạo VA.đặt ống thông khí , Cắt thăng lưỡi, chỉnh chấn thương mũi.

  +Răng hàm mặt: Điều trị nội nha- mổ chấn thương hàm mặt- làm thẩm mỹ răng .

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mổ chuyên sâu về chấn thương mắt – tai mũi họng- răng hàm mặt.

1. Về chuyên môn:

Mục tiêu nâng cao về chuyên môn , kết hợp bs tuyến Tỉnh và Trung Ương.

2. Về đào tạo, bồi dưỡng: 

Hiện 2 bác sĩ đang học CKI Mắt – Răng hàm mặt, 1 bs đi học định hướng chuyên khoa răng.

3. Về nghiên cứu khoa học: Nghiêm cứu khoa học cấp cơ sở.

  HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU VỀ KHOA: