LIÊN CHUYÊN KHOA

I. Giới thiệu chung

Tên gọi: Liên Chuyên Khoa

Giới thiệu chung: Khoa thành lập Từ tháng 05 năm 2006 với 3 chuyên khoa hợp nhất,Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt, đã khám điều trị, phẫu thuật thành công cho rất nhiều bệnh nhân, phẫu thuật Mộng, Quặm, phaco, Cắt A- Nạo VA, Mũi xoang. Phẫu thuật răng hàm mặt

II. Cơ cấu tổ chức: Bao gồm 10 nhân viên (Gồm 07 bác sĩ, 03 điều dưỡng)

BS.CKI Phạm Thị Mỹ Hạnh

- Chuyên ngành: Chuyên khoa 1 Mắt

- Điện thoại: 0913506206

- Email: myhanh.bvmc@gmail.com

- Chức vụ: Phụ trách khoa

 

BS Nguyễn Văn Toán

- Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ

- Chuyên ngành; Định hướng Tai mũi họng

- Điện thoại: 0366888836

ĐD Hoàng Thị Khôi

- Chuyên ngành: Chứng nhận Mắt + Tai mũi họng

- Điện thoại: 0358882005

- Chức vụ: Phụ trách Điều Dưỡng