Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

TRUNG T M Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ

 

Thực hiện Kế hoạch số 1917/KH-SYT ngày 31/7/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ngành Y tế, giai đoạn 2019 – 2025.  Ngày 06/9/2019, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tổ chức Lễ phát động và triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua của đơn vị tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

 

C:\Users\Hoang Gia\Desktop\VB ĐIỀU HÀNH CHUNG\TRUYỀN THÔNG GD-SK\ẢNH TƯ LIỆU\Lễ phát động VH công sở 2019 -2025\37a435e71428f376aa39.jpg

Đồng chí Đặng Minh Thu – Phó Giam đốc Trung tâm Y tế TP Móng Cái, phát động phong trào thi đua tại Lễ phát động

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban giám đốc, BCH Công đoàn, trưởng, phó khoa, phòng, tổ trưởng công đoàn và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa Phụ sản - CSSKSS đại diện cho toàn thể viên chức, người động trong đơn vị. 

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Minh Thu – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố đã phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị. Và yêu cầu mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị không ngừng nâng cao ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh, phong cách làm việc riêng của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động “gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời yêu cầu người đứng đầu đơn vị, khoa, phòng phải đi đầu, gương mẫu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đảm bảo phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, rộng khắp, có tác dụng lôi cuốn, cổ vũ cán bộ, viên chức, người lao động ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

C:\Users\Hoang Gia\Desktop\VB ĐIỀU HÀNH CHUNG\TRUYỀN THÔNG GD-SK\ẢNH TƯ LIỆU\Lễ phát động VH công sở 2019 -2025\14fe16893746d0188957.jpg

Cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm y tế TP Móng Cái tham dự Lễ phát động  

Ngay sau Lễ phát động, trưởng khoa, phòng đã ký cam kết với Ban giám đốc và Chủ tịch công đoàn; từng cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết với trưởng khoa, phòng, về thực hiện các nội dung Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

 

C:\Users\Hoang Gia\Desktop\VB ĐIỀU HÀNH CHUNG\TRUYỀN THÔNG GD-SK\ẢNH TƯ LIỆU\Lễ phát động VH công sở 2019 -2025\c5878eb2af7d4823116c.jpg

Ảnh: Trưởng khoa, phòng ký cam kết với Ban giám đốc và Chủ tịch Công đoàn

C:\Users\Hoang Gia\Desktop\VB ĐIỀU HÀNH CHUNG\TRUYỀN THÔNG GD-SK\ẢNH TƯ LIỆU\Lễ phát động VH công sở 2019 -2025\dc23f5edd522327c6b33.jpg

Ảnh: Cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết với Trưởng khoa, phòng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG BSCK I - ĐẶNG MINH THU BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG BS - KHỔNG MINH TOÀN
BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

Trưởng phòng KHTH

Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH

Phó giám đốc

BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG

Giám đốc, Thầy thuốc ưu tú

BSCK I - ĐẶNG MINH THU

Phó giám đốc

BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH

Phó giám đốc

BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG

Trưởng khoa nhi

BS - KHỔNG MINH TOÀN

Bác sĩ khoa ngoại

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh