Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

LỊCH TRỰC CẤP CỨU 05 - 115 CẤP CỨU NGOẠI VIỆN TUẦN 02 (NGÀY 06/01-13/01/2020)

 

BẢNG PHÂN TRỰC CẤP CỨU - VẬN CHUYỂN CẤP CỨU 

Đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái Tuần 02 (06/01-13/01/2020)

Số điện thoại cấp cứu: 02032.207.488

Ngày

tháng

Trực lãnh đạo

Trực cấp cứu - Vận chuyển cấp cứu

Thông tin

Điện thoại

Thứ 2

06/01

Đinh Hùng Minh

DĐ - 0913.578.186 

Bs. Vũ Quốc Huy

0328.628.133

C1: ĐD. Bùi Minh Dũng 

0976.644.285

C2: ĐD. Hoàng Văn Chu 

0332.260.330

C3: ĐD. Hoàng Quốc Trưởng

0969.589.932

LX. Bùi Duy Mùi

0943.391.988

Thứ 3

07/1

Bs.Đặng Minh Thu

DĐ - 0914.881.328

Bs. Nguyễn Văn Toán

0366.888.836

C1: ĐD. Hoàng Văn Chu 

0332.260.330

C2: ĐD. Hoàng Quốc Trưởng

0969.589.932

C3: ĐD. Bùi Minh Dũng

0976.644.285

LX. Nguyễn Văn Lượng

0905.035.688

Thứ 4 08/1

Bs. Dương Quốc Ninh

DĐ - 0903.455.313

Bs. Đỗ Văn Việt

0982.199.978

C1: ĐD. Hoàng Văn Chu 

0332.260.330

C2: ĐD. Hoàng Quốc Trưởng

0969.589.932

C3: ĐD. Bùi Minh Dũng

0976.644.285

LX. Bùi Duy Mùi

0943.391.988

Thứ 5

09/1

Đinh Hùng Minh

DĐ - 0913.578.186Bs. 

Bs. Mai Thị Ngọc Anh

0989.675.388

C1: ĐD. Hoàng Quốc Trưởng

0969.589.932

C2: ĐD. Bùi Minh Dũng 

0976.644.285

C3: ĐD. Hoàng Văn Chu 

0332.260.330

LX. Nguyễn Văn Lượng

0905.035.688

Thứ 6

10/1

Đặng Minh Thu

DĐ - 0914.881.328

Bs. Lê Tuấn Anh

0972.683.686

C1: ĐD. Hoàng Quốc Trưởng

0969.589.932

C2: ĐD. Bùi Minh Dũng 

0976.644.285

C3: ĐD. Hoàng Văn Chu 

0332.260.330

LX. Bùi Duy Mùi

0943.391.988

Thứ 7

11/1

Bs. Dương Quốc Ninh

DĐ - 0903.455.313

Bs. Trần Mạnh Hùng

0979.130.898

C1: ĐD. Bùi Minh Dũng 

0976.644.285

C2: ĐD. Hoàng Văn Chu 

0332.260.330

C3: ĐD. Hoàng Quốc Trưởng

0969.589.932

LX. Nguyễn Văn Lượng

0905.035.688

Chủ nhật

12/1

Đinh Hùng Minh

DĐ - 0913.578.186Bs. 

Bs. Vũ Quốc Huy

0328.628.133

C1: ĐD. Bùi Minh Dũng 

0976.644.285

C2: ĐD. Hoàng Văn Chu 

0332.260.330

C3: ĐD. Hoàng Quốc Trưởng

0969.589.932

LX. Bùi Duy Mùi

0943.391.988


Thứ 2

13/1

Đặng Minh Thu

DĐ - 0914.881.328

Bs. Nguyễn Văn Toán

0366.888.836

C1: ĐD. Hoàng Văn Chu 

0332.260.330

C2: ĐD. Hoàng Quốc Trưởng

0969.589.932

C3: ĐD. Bùi Minh Dũng

0976.644.285

LX. Nguyễn Văn Lượng

0905.035.688

DUYỆT LÃNH ĐẠO

Bs Dương Quốc Ninh

NGƯỜI PHÂN TRỰC

 

Bs Lê Tuấn Anh 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG BSCK I - ĐẶNG MINH THU BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG BS - KHỔNG MINH TOÀN
BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

Trưởng phòng KHTH

Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH

Phó giám đốc

BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG

Giám đốc, Thầy thuốc ưu tú

BSCK I - ĐẶNG MINH THU

Phó giám đốc

BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH

Phó giám đốc

BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG

Trưởng khoa nhi

BS - KHỔNG MINH TOÀN

Bác sĩ khoa ngoại

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh