Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

LỊCH TRỰC CẤP CỨU 05 - 115 CẤP CỨU NGOẠI VIỆN TUẦN 03 (NGÀY 13/01-19/01/2020)

  BẢNG PHÂN TRỰC CẤP CỨU - VẬN CHUYỂN CẤP CỨU 

Đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái Tuần 03 (13/01-19/01/2020)

  

STT

Ngày trực

Lãnh đạo trực

Nhân viên trực

1

13/01/2020

BS.CK I Đặng Minh Thu

Bác sĩ : Nguyễn Văn Toán

sđt: 0366.888.836

Điều dưỡng : Vũ Thị Vân Anh

sđt: 0328.163.680

Điều dưỡng : Hoàng Quốc Trưởng

sđt: 0969.589.932

Điều dưỡng : Bùi Minh Dũng

sđt: 0976.644.285

2

14/01/2020

Thạc sỹ Đinh Hùng Minh

Bác sĩ : Đỗ Văn Việt

sđt: 0982.199.978

Điều dưỡng : Vũ Thị Vân Anh

sđt: 0328.163.680

Điều dưỡng : Hoàng Quốc Trưởng

sđt: 0969.589.932

Điều dưỡng : Bùi Minh Dũng

sđt: 0976.644.285

3

15/01/2020

Thạc sỹ Đinh Hùng Minh

Bác sĩ : Mai Thị Ngọc Anh

sđt: 0989.675.388

Điều dưỡng : Hoàng Quốc Trưởng

sđt: 0969.589.932

Điều dưỡng : Bùi Minh Dũng

sđt: 0976.644.285

Điều dưỡng : Vũ Thị Vân Anh

sđt: 0328.163.680

4

16/01/2020

BS.CK I Dương Quốc Ninh

Bác sĩ : Lê Tuấn Anh

sđt: 0972.683.686

Điều dưỡng : Bùi Minh Dũng

sđt: 0976.644.285

Điều dưỡng : Vũ Thị Vân Anh

sđt: 0328.163.680

Điều dưỡng : Hoàng Quốc Trưởng

sđt: 0969.589.932

5

17/01/2020

BS.CK I Đặng Minh Thu

Bác sĩ : Trần Mạnh Hùng

sđt: 0979.130.898

Điều dưỡng : Bùi Minh Dũng

sđt: 0976.644.285

Điều dưỡng : Vũ Thị Vân Anh

sđt: 0328.163.680

Điều dưỡng : Hoàng Quốc Trưởng

sđt: 0969.589.932

6

18/01/2020

Thạc sỹ Đinh Hùng Minh

Bác sĩ : Đinh Quang Thắng

sđt: 0979.130.898

Điều dưỡng : Bùi Minh Dũng

sđt: 0976.644.285

Điều dưỡng : Vũ Thị Vân Anh

sđt: 0328.163.680

Điều dưỡng : Hoàng Quốc Trưởng

sđt: 0969.589.932

7

19/01/2020

BS.CK I Đặng Minh Thu

Bác sĩ : Nguyễn Văn Toán

sđt: 0366.888.836

Điều dưỡng : Vũ Thị Vân Anh

sđt: 0328.163.680

Điều dưỡng : Hoàng Quốc Trưởng

sđt: 0969.589.932

Điều dưỡng : Bùi Minh Dũng

sđt: 0976.644.285

 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG BSCK I - ĐẶNG MINH THU BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG BS - KHỔNG MINH TOÀN
BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

Trưởng phòng KHTH

Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH

Phó giám đốc

BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG

Giám đốc, Thầy thuốc ưu tú

BSCK I - ĐẶNG MINH THU

Phó giám đốc

BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH

Phó giám đốc

BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG

Trưởng khoa nhi

BS - KHỔNG MINH TOÀN

Bác sĩ khoa ngoại

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh