Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Hoạt động Công đoàn
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG CÁC CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỖ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2016-2017
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI  TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG CÁC CHÁU CÓ THÀNH TÍCH  XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỖ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2016-2017 Sáng ngày 30/8/2017, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh là con CBVC-NLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2016-2017...
 

 

Tin mới

Chuyên tin Virus CORONA

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC.
GIÁM ĐỐC

THS.BS ĐOÀN NGỌC THỦY  

PHÓ GIÁM ĐỐC

  BS.CK I - ĐẶNG MINH THU  

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK I - DƯƠNG QUỐC NINH  

PHÓ GIÁM ĐỐC.

BS.CKI HOÀNG LƯU LAN ANH

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh