Cấp cứu 05: 02032.207.488

Đăng nhập

Dành cho nhân viên y tế

HOTLINE

CẤP CỨU 05:02032.207.488

BỘ Y TẾ:1900-9095

SỞ Y TẾ:0965.43.13.13

 

Thông tin thầu

THÔNG BÁO KẾ QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 01 NĂM 2019
THÔNG BÁO KẾ QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 01 NĂM 2019 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do -Hạnh phúc TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI Số: 356/TTYT-TB Móng Cái, ngày 10 tháng 05 năm...
Mời thầu bảo vệ
Mời thầu bảo vệ
Mời thầu vệ sinh năm 2019
Mời thầu vệ sinh năm 2019
Thông báo KQDT-G1-VTTH-MC
Thông báo KQDT-G1-VTTH-MC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do -Hạnh phúc TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI Số: 258 /TTYT-TB Móng Cái, ngày  02 tháng 5...
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU Mẫu 7 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu) Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Tên bên mời thầu:Trung tâm y tế thành phố Móng...
Niêm yết việc thông báo đấu giá tài sản
Niêm yết việc thông báo đấu giá tài sản
Thông báo mời thầu vệ sinh
Thông báo mời thầu vệ sinh Mẫu 7 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu) Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tên bên mời thầu:Trung tâm y tế thành phố Móng Cái Địa...
Thông báo mời thầu bào vệ
Thông báo mời thầu bào vệ Mẫu 7 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu) Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tên bên mời thầu:Trung tâm y tế thành phố Móng Cái Địa...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
THÔNG BÁO MỜI THẦU Mẫu 7 THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu) Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tên bên mời thầu: Trung tâm y tế thành phố Móng Cái Địa chỉ: Đường Tuệ...
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư     Tên bên mời thầu:Trung tâm y tế thành phố Móng Cái     Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – Phường Ninh Dương – TP....
Thông báo mời thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ Bệnh viện năm 2015
Thông báo mời thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ Bệnh viện năm 2015 THÔNG BÁO MỜI THẦU   A. Thông tin chung :1. Tên cơ quan : Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.            - Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - P.Ninh Dương - TP....

 

 

Tin mới

BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG BSCK I - ĐẶNG MINH THU BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG BS - KHỔNG MINH TOÀN
BS - LƯƠNG THỊ HẢI ÁNH

Trưởng phòng KHTH

Thạc sĩ - ĐINH HÙNG MINH

Phó giám đốc

BSCK II - HOÀNG TRỌNG GIANG

Giám đốc, Thầy thuốc ưu tú

BSCK I - ĐẶNG MINH THU

Phó giám đốc

BSCK I - DƯƠNG QUỐC NINH

Phó giám đốc

BSCK I - ĐỖ TRƯỜNG GIANG

Trưởng khoa nhi

BS - KHỔNG MINH TOÀN

Bác sĩ khoa ngoại

GIỚI THIỆU

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được hợp nhất bởi 02 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tại quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái với

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Đọc tiếp

<

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP Số: 01/GPSĐ-STTTT cấp ngày 26/03/2018

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh